Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website. Door thebrandyou.nl te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is alle content op thebrandyou.nl eigendom van Michel van den Brande. Op alle fotografie, afbeeldingen en teksten of anderszins, rust copyright. Niets mag dus worden gebruikt, gedupliceerd of aangepast zonder mijn voorafgaande toestemming. Uiteraard dient gebruik van materiaal altijd voorzien te zijn van bronvermelding en een link naar mijn website. Neem voor meer informatie of gebruik van materiaal contact met mij op via de contactpagina.

Schending van mijn copyright is wettelijk niet toegestaan. In voorkomende gevallen zal ik daar stappen tegen ondernemen.

Met het copyright van derden ga ik zorgvuldig om. Mocht je desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, neem dan contact met mij op via de contactpagina.

Aan het samenstellen en plaatsen van content op thebrandyou.nl besteed ik veel zorg en aandacht. Desondanks kan het gebeuren dat teksten of anderszins, onvolledig zijn of fouten blijken te bevatten. Aan de inhoud en het gebruik van thebrandyou.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

De inhoud van thebrandyou.nl is niet statisch maar aan verandering onderhevig. Zonder enige vorm van aankondiging kan eerder geplaatste content door mij worden aangepast.

Behoudens deze disclaimer ben ik niet verantwoordelijk voor de inhoud, opmaak en gebruik van materiaal waarnaar ik link of verwijs.